Avslut

4 avslut med snabba fötter

En bra övning med många avslut och rörelsemönster i straffområdet.

För den här övningen behöver du tre (eller fler) koner för att köra snabba fötter, en kon som riktmärke för löpning och två koner som agerar försvarare eller två fake-försvarare om du har tillgång till det.

Så här går det till

Tränare eller spelare har fyra bollar redo att spela in till spelaren som utför övningen. Spelaren börjar enligt steg ett med att utföra en övning för snabbhet förbi konerna. Sen tar spelaren en avledande löpning till vänster om försvararen för att sen vika av till höger in sidan om försvararen och avsluta på första bollen som spelas in, enligt steg 2. I steg 3 backar spelaren bakåt och får en passning, genom att flytta kroppen snabbt till vänster samtidigt som hen tar emot bollen så fintar hen bort försvaren och tar med sig bollen i motsatt riktning tillbaka dit passningen kom ifrån och avslutar. Spelaren tar sig sen upp till konerna för att köra snabbhetsövning genom konerna igen och fortsätta till röda konen. Hen ska sen vika av snabbt och med full fart ta sig ner enligt steg 5 och avsluta på tredje bollen. Efter det tar spelaren en snabb löpning runt den andra försvararen och avslutar sista bollen som spelas in.

Utförs gärna med målvakt men finns ej målvakt så sätt gärna koner en bit in från stolparna som riktmärken.

Tips

Få dina spelare att jobba med högt tempo och med små steg på tårna för att vara snabba i straffområdet.
Lyft fram till spelarna som utför övningen att avsluten ska alla vara på mål.
Första avslutet ska gärna sitta lågt vid första stolpen.

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Avslut

Avslut i 3 olika steg

Avslut

Avslut med koll

AvslutBollskola

Utmana en mot en

Avslut

Chelsea