AnfallAvslutPassningar

Tre avslut i anfallszon

Tre avslut i anfallszon är en övning framtagen för att träna på olika avslut som kan uppstå under match. Övningen tränar också spelaren på att ta rätt löpning in i situationen för att kunna avsluta på bästa möjliga sätt. Här kombineras timing i löpning, pass och avslut vilket gör att alla spelare i övningen måste hålla högt fokus. För att underlätta för oss och er har vi valt att förklara varje del för sig efter videon.

Gula koner är kunder som spelarna arbetar med för att få rätt rörelse i övningen. De röda konerna är var våra spelare som slår passningar befinner sig.

Avslut 1

En av spelarna vid stolpen tar en löpning runt den översta konen, passning levereras av medspelare och tas med runt för att sedan gå på avslut. Sträva efter att använda två tillslag, mottagning och skott. Viktigt att tänka på är att passningen inte får slås för tidigt så att spelaren får möjlighet att använda så få tillslag som möjligt när hen tar sig runt konen.

Avslut 2

Efter avslut 1 ska spelaren ta en löpning likt en båge runt den översta konen (se illustration) för att ta avslut på ett inlägg längs marken. Bågen tas på det här sättet för att komma rätt till boll och öka chanserna för att göra mål. Här krävs timing i medspelarens passning samt avslutandes löpning så att man inte behöver stanna upp och vänta på att bollen kommer in i zonen för avslut. Spelaren som tar avslut ska sträva efter att avsluta på ett tillslag, är det här inte möjligt är det viktigt att ha tempo i mottagning och skott för att få ett så matchlikt scenario. OBS! Passningen får inte komma för nära mål utan ska vara mellan straffpunkt och straffområdets kant.

Avslut 3

När avslut 2 har gjorts tas en båge runt den gula konen, likt illustrationen. Ett inlägg slås nu från andra kanten så att sista avslutet sker i luften, helst på nick. Inlägget ska hamna mellan straffpunkt och insparkslinjen.

För att få rätt löpningar i övningen och högre kvalitet kan man i början köra endast från en kant och sen byta. Det blir då tydligt vem som ska slå inlägg och vem som ska slå passning längs marken snett inåt bakåt, både för anfallare och medspelare.

Utveckling

Slå hårdare/längre passningar, passningar med studs och öka tempot.
Sätt in en försvarare.

Svårighet: 3/5

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Passningar

Väggspel på tredje spelare

Passningar

Passningsövning för uppvärmning

Passningar

Trippel väggspel i Y-form

BollinnehavPassningar

Hexagon Rondo – 3 mot 2 + 2