Passningar

Väggspel på tredje spelare

Den här övningen tränar på att göra väggspel med tre spelare och fungerar även utmärkt som uppvärming. Så här går det till…
Passningar

Trippel väggspel i Y-form

Den här övningen tränar på att spela på rättvänd spelare med hjälp av väggspel. Så här går det till Sätt upp koner…
Teknik

Teknik mot kon

Så här går det till Sätt upp en koner enligt illustrationen och ge dina spelare vars en boll. Dina spelare ska driva…
Teknik

Teknikpluset

Så här går det till Sätt upp ett plus enligt illustrationen och ge dina spelare vars en boll. Dina spelare jobbar i…
Teknik

Teknikormen

Så här går det till Sätt upp en bana enligt illustrationen och ge dina spelare vars en boll. I exemplet finns 5…