Passningar

Överlappskvadraten

Med den här övningen tränar dina spelare på att förstå och behärska en enkel överlapp. Övningen fungerar också perfekt som uppvärmning.

Så här går det till

Sätt upp en större kvadrat enligt illustrationen med en mindre kvadrat inuti. Fördela dina spelare med en vid varje kon i den innersta kvadraten och två vid varje kon i den yttre bästa vpn. Övningen börjar med att spelaren med boll vid yttre kvadraten passar gul spelare i inre kvadraten enligt steg 1. Vit spelare springer in enligt blå pil och möter passning tillbaka från gul spelare enligt steg 2. Vit spelare slår en passning snett framåt till gul spelare enligt steg 3, gul spelare har då tagit en löpning runt vit spelare och på det viset överlappat sin medspelare. Gul spelare slår en passning till nästa spelare som väntar vid nästa kon i den yttre kvadraten enligt steg 4 och ställer sig vid den konen. Vit spelare ställer sig där gul spelare började och väntar tills passning kommer. Övningen flyter på med samma mönster runt hela kvadraten enligt illustration.

Alla passningar ska helst gå på ett tillslag utom passning vid steg 3 när gul spelare överlappar vit spelare. Här kan det behövas ta fler tillslag så att spelaren får den vid rätt tillfälle när den överlappar.

Tips

Få överlappande gul spelare att kalla på passningen innan vit spelare passar den i steg 3.

Varför är ett bra passningsspel så viktigt?

En spelare vinner aldrig en match och utan ett bra passningsspel kommer man inte långt. Fotboll är en lagsport där man inte är starkare än sin svagaste länk. Genom att höja nivån på alla dina spelare kan du enkelt trötta ut och utmana dina spelare med ett bra passningsspel. Flera av de bästa lagen i världen besitter ett bra lagspel och framförallt ett bra passningsspel vilket gör att de enkelt kan komma ur svåra situationer under matcher. En så enkel sak som att ta emot och leverera en passning på två tillslag är ett av de viktigaste momenten för dina fotbollsspelare.

Tips

Genom att byta ut traditionell uppvärmning mot att få med bollen i passningsövningar med rörelse kan du enkelt och relativt snabbt höja kvaliteten på passningsspelet i ditt lag. Du får samtidigt en högre självsäkerhet hos dina spelare vilket kan underlätta under pressade situationer i matcher och andra övningar.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Passningar

Väggspel på tredje spelare

Passningar

Passningsövning för uppvärmning

Passningar

Trippel väggspel i Y-form

BollinnehavPassningar

Hexagon Rondo – 3 mot 2 + 2