Avslut

Avslut med koll

Den här övningen är skapad för att ge många bolltouch och träna på att ha koll över axeln. Med flera passningar innan avslut lyfts även vikten av att ha fokus från början till slut för att skapa en bra målchans.

Så här går det till

Sätt upp koner enligt illustrationen, de röda konerna är uppsatta för att illustrera eventuella försvarare.

Vit spelare och röd spelare passar till varandra på ett tillslag mellan konerna i steg 1. När de passerat sista konen snedställer sig röd spelare så att hen kan enklare ta med sig bollen och tittar över axeln mot tränare som håller upp en kon, spelaren ska då säga vilken färg som hålls upp. Tänk på att vit spelare får hålla i passen så att röd spelare hinner förflytta sig och titta, bra måttstock är att slå passen när färgen ropas från spelare. Röd spelare får pass från vit spelare och tar med sig bollen förbi försvarare och avslutar. Efter avslutet möter röd spelare passning från blå spelare (steg 3) för att sen passa till gul spelare som möter bollen och passar snett framåt till blå spelare (steg 5) som tagit en löpning enligt blå streckad pil in i ytan. Röd spelare har då förflyttat sig till en ny yta för att bli spelbar igen och tittat över axeln för att berätta vilken färg som hålls upp av tränaren (steg 6). Röd spelare tar med sig bollen på en sida av konerna (se utvecklingstips för det här) och avslutar. Efter det byter spelare plats, till exempel att vit blir röd, gul blir blå och röd blir gul och blå blir vit.

Utveckling

  • Ge olika koner olika mening, till exempel röd kon menar spelare i rygg och anfallare kan då endast gå runt konen ett visst håll. Utmanar tanke och fokus.
  • Vill man få in ett tredje avslut kan det spelas in en boll till gul spelare från tränare som får ta med sig bollen och avsluta mellan konerna.
  • Få dina spelare att jobba med så högt tempo som möjligt och med så få tillslag som möjligt.

Svårighet: 4/5

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Avslut

Avslut i 3 olika steg

Avslut

4 avslut med snabba fötter

AvslutBollskola

Utmana en mot en

Avslut

Chelsea