Bollskola

Ugglan och mössen

Den här övningen tränar på att transportera boll och hålla koll på sin omgivning.

Så här går det till

Sätt upp en yta för dina spelare att röra sig i likt illustrationen ovan. Dina spelare kallas från och med nu för mössen, tränaren kallas för ugglan.

Ugglan befinner sig utanför området med en gul kona. Konan symboliserar solen. När tränaren håller uppe solen ska mössen röra sig inom den uppsatta ytan och transportera bollen utan att krocka med varandra. När ugglan tar ner solen ska mössen stanna och stå still så att ugglan inte ser dem.

Tips

Ugglan kan röra sig utanför ytan så att hen inte står på samma plats hela tiden.

Få dina spelare att transportera bollen på olika sätt, se nedan.

Olika sätt att transportera boll:

– Transportera med båda fötterna
– Transportera med endast höger/vänster fot
– Transportera med endast höger fots insida/utsida
– Transportera med endast vänster fots insida/utsida
– Transportera med varannan höger och vänster fot
– Backa och dra bollen med undersidan av fötterna
– Transportera med höger insida, vänster utsida, vänster insida, höger utsida
– Studsa bollen med höger/vänster hand
– Studsa bollen med båda händerna
– Kasta bollen i luften, fånga och ta 2 steg
– Spring och kasta bollen i luften
– Gå krabbgång och balansera bollen
– Gå med bollen mellan knäna
– Kryp och flytta bollen med huvudet
– Håll bollen i luften med allt utom händerna

Varför är det viktigt att träna motorik och bollkontroll?

Att ha bra motorik och kontroll över sin kropp är viktigt för dina spelares utveckling och framtid. Genom att få en bra grund hjälper du dina spelare både utanför och på planen. Att utföra avancerade rörelser tar tid och tålamod både från spelare och tränare. Se till att hålla koll på vilken nivå dina olika spelare ligger på och anpassa på en individuell nivå. Genom att göra det här håller du inlärningen på en bra och utmanande nivå för varje spelare. Med en väl utvecklad motorik förbereder du dina spelare och underlättar för mer avancerad inlärning i framtiden.

Tips

Gör dina övningar med motorik och bollkontroll till lek och tävlingar. På det här sättet håller du intresset uppe för dina spelare. Se däremot upp för att övningarna inte utförs slarvigt, utan att de utförs på rätt sätt.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Bollskola

Konboll

Bollskola

Kungen och tjuvarna

Bollskola

Biltjuvarna

AvslutBollskola

Utmana en mot en