Bollskola

Land, hav och båt

Den här övningen tränar på att transportera boll på olika sätt och samtidigt vara uppmärksam.

Så här går det till

Sätt upp tre linjer likt illustrationen ovan, en linje för land, en för hav och en för båt. När tränaren ropar ”Land” , ”Hav” eller ”Båt” ska spelarna springa med bollen och stanna bollen på den linjen. Till exempel:

Gul kon är land, röd är hav och grön är båt. Tränaren ropar ”Hav”. Spelarna ska då springa till den röda linjen och stanna bollen på linjen. Tränaren ropar sen ”Land”, då springer spelarna tillbaka till gul linje och stannar bollen. Tränaren ropar ”Båt”. Då springer spelarna till grön linje och stannar bollen.

Vill man utveckla övningen kan man lägga till olika sätt att stanna bollen på och att transportera bollen på.

Några sätt att stoppa bollen:

– Huvud
– Rumpa
– Axel
– Hand
– Armbåge
– Knä
– Vad
– Lår
– Rygg
– Mage

Några sätt att transportera boll:

– Transportera med båda fötterna
– Transportera med endast höger/vänster fot
– Transportera med endast höger fots insida/utsida
– Transportera med endast vänster fots insida/utsida
– Transportera med varannan höger och vänster fot
– Backa och dra bollen med undersidan av fötterna
– Transportera med höger insida, vänster utsida, vänster insida, höger utsida

Varför är det viktigt att träna motorik och bollkontroll?

Att ha bra motorik och kontroll över sin kropp är viktigt för dina spelares utveckling och framtid. Genom att få en bra grund hjälper du dina spelare både utanför och på planen. Att utföra avancerade rörelser tar tid och tålamod både från spelare och tränare. Se till att hålla koll på vilken nivå dina olika spelare ligger på och anpassa på en individuell nivå. Genom att göra det här håller du inlärningen på en bra och utmanande nivå för varje spelare. Med en väl utvecklad motorik förbereder du dina spelare och underlättar för mer avancerad inlärning i framtiden.

Tips

Gör dina övningar med motorik och bollkontroll till lek och tävlingar. På det här sättet håller du intresset uppe för dina spelare. Se däremot upp för att övningarna inte utförs slarvigt, utan att de utförs på rätt sätt.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Bollskola

Konboll

Bollskola

Kungen och tjuvarna

Bollskola

Biltjuvarna

AvslutBollskola

Utmana en mot en