AnfallAvslut

Trollenäsaren

Det här är en avslutsövning kombinerad med flera passningar. Sätt upp koner enligt illustration.

Trollenäsaren

Spelare 1 på vardera sida börjar med att passa bollen till spelare 2, som passar tillbaka till spelare 1. Spelare 1 passar sen till spelare 3 som passar den snett utåt till spelare 2 som går på avslut.  Tänk på att sätta målen med lagom avstånd så att dina spelare inte blir stillastående mellan passningarna utan måste röra sig hela tiden. Ett bra sätt är att de måste ta en löpning in i banan på cirka två meter innan de kan ta emot passen från spelare 1. Därmed slipper man stillastående spelare som väntar på passningar vid konerna.

Utveckling

Bättre tempo i löpningar och passningar.

Svårighet: 3/5

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
AnfallTeknik

Två mot en – små mål

Avslut

Avslut i 3 olika steg

Avslut

4 avslut med snabba fötter

Avslut

Avslut med koll