AnfallAvslutPassningar

Avslut x2 med inlägg

Avslut x2 med inlägg

Det här är en avslutsövning kombinerad med inlägg. Sätt upp koner enligt illustration.

Spelare 1 börjar att driva bollen i ett sick-sack mönster mellan konerna för att sen ta ett avslut mellan och innan de två koner som satts som gräns för spelaren. Efter avslut tas en löpning direkt runt nästa kon (se illustration) för att få en pass av spelare 2. Spelare 1 passar bollen snett utåt till spelare 2 som kommer för att gå på avslut. Samtidigt som skott tas, slås en boll av en medspelare i ledet bakom spelare 2 ut i djupet till spelare 3, som tar emot och slår ett inlägg. Spelare 1 och 2 har då tagit löpningar in i boxen för att gå på avslut på inlägget från spelare 3. När de har tagit avslut från inlägget börjar en ny spelare från spelare etts position.

Utveckling

Bättre tempo i löpningar och passningar.

Svårighet: 3/5

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Passningar

Väggspel på tredje spelare

Passningar

Passningsövning för uppvärmning

Passningar

Trippel väggspel i Y-form

BollinnehavPassningar

Hexagon Rondo – 3 mot 2 + 2