Bollskola

Tre i rad

Den här övningen tränar på att transportera boll, stanna och vända. Allt i en övning och med ett tävlingsmoment vilket gör att man tränar på det tekniska utförandet i högt tempo.

Sätt upp en eller flera spelplaner för tre i rad och dela upp dina spelare i lag om tre spelare. Gör inte lagen större så att alla får möjligheten att träna på att transportera bollen och undvika för mycket väntetid.

Så här går det till

Ställ lagen på vars en sida om spelplanen. Ge varje spelare vars en boll och en väst, ena laget ska ha en färg på västarna och det andra en annan färg. När tränaren säger ”Klara, färdiga, gå” ska spelarna driva bollen till spelplanen stanna bollen i den kvadraten som hen vill lägga västen i. När spelaren stannat bollen i sin kvadrat ska hen lägga västen och sen transportera sin boll tillbaka till ledet med spelare. När spelaren passerar konen vid ledet, springer nästa spelare och lägger västen.

När alla västar är lagda och ingen har vunnit fortsätter spelet genom att spelaren transporterar sin boll till en kvadrat med väst, stannar bollen, tar upp västen, transporterar bollen till nästa ruta utan väst, stannar bollen och lägger västen, sen transporterar hen bollen tillbaka till ledet och nästa spelare fortsätter. Tills att någon har lagt tre i rad.

Precis som i vanliga tre i rad får man inte lov att lägga en väst i en ruta som redan har en väst. Genom att vara snabbare än det andra laget får man fler möjligheter att lägga tre västar i rad.

Varför är det viktigt att träna motorik och bollkontroll?

Att ha bra motorik och kontroll över sin kropp är viktigt för dina spelares utveckling och framtid. Genom att få en bra grund hjälper du dina spelare både utanför och på planen. Att utföra avancerade rörelser tar tid och tålamod både från spelare och tränare. Se till att hålla koll på vilken nivå dina olika spelare ligger på och anpassa på en individuell nivå. Genom att göra det här håller du inlärningen på en bra och utmanande nivå för varje spelare. Med en väl utvecklad motorik förbereder du dina spelare och underlättar för mer avancerad inlärning i framtiden.

Tips

Gör dina övningar med motorik och bollkontroll till lek och tävlingar. På det här sättet håller du intresset uppe för dina spelare. Se däremot upp för att övningarna inte utförs slarvigt, utan att de utförs på rätt sätt.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Bollskola

Konboll

Bollskola

Kungen och tjuvarna

Bollskola

Biltjuvarna

AvslutBollskola

Utmana en mot en