AnfallAvslut

Väggspel med avslut i zon

Vägg med avslut i zon

Den här övningen är en utveckling av ”Pass med avslut i zon”, för att öka rörelse och få övningen ännu mer matchlik.

Här kombineras timing med pass och avslut. Sätt upp en lagom stor kvadrat som passar dina spelares skicklighet, bredvid sätts två koner för de som ska ta en löpning och passa bollen till spelare som tar avslut (se illustration). Spelare 2 startar övning med att ta en löpning för att möta spelare 1, som passar bollen till spelare 2 och tar en löpning mot fyrkanten. Spelare 2 passar bollen in framför fyrkanten där spelare 1 kommer för att ta emot passen med ett tillslag in i fyrkanten och sen ta avslut innanför kvadraten. Avslut ska tas innanför den uppsatta kvadraten, tas avslut utanför räknas ej målet. Här behövs ett bra samspel mellan de 2 spelarna och fokus så att avslutet lyckas tas inuti fyrkanten.

Den här övningen är en matchliknande övning som spelare på ett enkelt väggspel fram till ett avslut under matcher.

Utveckling

Bättre tempo i löpningar och passningar.

Svårighet: 3/5

Varför är det bra att kombinera pass och avslut?

Det är väldigt sällan man kommer till ett avslut utan att ha fått en pass innan situationen uppstår. Därför är det bra att blanda in passningar och rörelse i avslutsövningar. Här kan man trycka på vikten för en bra passning fram till spelaren som avslutar, då avslutet inte blir bättre än passningen innan. Genom att blanda in passningar kan man även få mer matchliknande situationer som leder fram till avslutet. Det här kan därmed leda till bättre skärpa i övningen och under matcher.

Tips

Var noga med att dina spelare håller uppe fokus under hela övningen. Så fort fokus tappas kommer avslut- och passningskvaliteten att variera och leda till en mindre bra övning.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
AnfallTeknik

Två mot en – små mål

Avslut

Avslut i 3 olika steg

Avslut

4 avslut med snabba fötter

Avslut

Avslut med koll