Passningar

Mottagning i kvadrat

Den här övningen fokuserar på att förbättra och utveckla mottagning in i zon och att ta emot boll inuti en zon. Fungerar för alla åldrar.

Steg 1

Så här går det till

Sätt upp fyra koner i en kvadrat med ungefär 1 meter mellan varje kona. Du kan själv justera avståndet för den nivå dina spelare är på, mindre kvadrat = svårare övning. Dela in dina spelare i grupper om tre och ge varje grupp en boll, se illustration ovan. Steg 1 i övningen går till att spelare 1 med boll passar spelare 2 som är bredvid kvadraten, spelare 2 tar med sig bollen in i kvadraten på ett tillslag och passar spelare 3 som tar emot bollen. Se steg 2 nedan.

Steg 2

I steg 2 passar spelare 3 tillbaka bollen till spelare 2 som nu befinner sig i kvadraten. Spelare 2 tar emot bollen och passar tillbaka till spelare 3 efter det backar spelare 2 snabbt ut ur kvadraten åt den riktning som visas av nummer 3 i illustrationen ovan. Notera att varje aktion av spelarna med boll ska alltid göras med två tillslag för att träna på mottagning och pass. Se steg 3 nedan.

Steg 3

I steg 3 passar spelare 3 bollen till spelare 2 som tar emot och med sig bollen in i kvadraten för att sen passa bollen till spelare 1. Se steg 4 nedan.

Steg 4

Steg 4 är övningens sista steg och är likadant som steg 2 fast med spelare 1. Spelare 1 passar tillbaka bollen till spelare 2 som nu befinner sig i kvadraten. Spelare 2 tar emot bollen och passar tillbaka till spelare 1 efter det backar spelare 2 snabbt ut ur kvadraten åt den riktning som visas av nummer 3 i illustrationen ovan. Sen börjar övningen om igen med steg 1 och fortsätter så länge som tränaren önskar.

Våra rekommendationer är att hellre köra korta och fler sessioner med högt tempo än att köra långa sessioner. Dels för att hålla igång de yttre spelarna så mycket som möjligt och för att hålla igång intensiteten på spelarna.

Utveckling

Passa med ett tillslag vid varje sekvens för att öka tempot och träna på direktpassningar.

Minska kvadratens storlek.

Varför är ett bra passningsspel så viktigt?

En spelare vinner aldrig en match och utan ett bra passningsspel kommer man inte långt. Fotboll är en lagsport där man inte är starkare än sin svagaste länk. Genom att höja nivån på alla dina spelare kan du enkelt trötta ut och utmana dina spelare med ett bra passningsspel. Flera av de bästa lagen i världen besitter ett bra lagspel och framförallt ett bra passningsspel vilket gör att de enkelt kan komma ur svåra situationer under matcher. En så enkel sak som att ta emot och leverera en passning på två tillslag är ett av de viktigaste momenten för dina fotbollsspelare.

Tips

Genom att byta ut traditionell uppvärmning mot att få med bollen i passningsövningar med rörelse kan du enkelt och relativt snabbt höja kvaliteten på passningsspelet i ditt lag. Du får samtidigt en högre självsäkerhet hos dina spelare vilket kan underlätta under pressade situationer i matcher och andra övningar.

About author

Tim Hansson är mannen bakom fotbollsövningar.se. Han är en designer som såg en brist på material för fotbollstränare. Med fotbollsövningar.se hoppas han kunna hjälpa nyblivna och gamla tränare med att planera och hitta övningar för sina kommande träningspass. Han har själv tränat pojklag och seniorlag inom fotboll.
Related posts
Passningar

Väggspel på tredje spelare

Passningar

Passningsövning för uppvärmning

Passningar

Trippel väggspel i Y-form

BollinnehavPassningar

Hexagon Rondo – 3 mot 2 + 2