Den här övningen tränar på att driva boll med både vänster och höger fot, samt in- och utsida av foten. Den är enkel att utföra och kan göras på alla åldrar.

Sätt upp koner enligt illustrationen och låt dina spelare vara 4-6 spelare per bana. Dina spelare ska driva mellan konerna genom att använda både höger och vänster fot.Runda 1: Driv bollen med båda fötterna och använd insidan på foten för att ta dig runt konan.Runda 2: Driv bollen med båda fötterna och använd utsidan på foten för att ta dig runt konan.Runda 3: Driv bollen med höger fot och använd insidan och utsida för att ta dig runt konan.Runda 4: Driv bollen med vänster fot och använd insidan och utsida för att ta dig runt konan.

Utveckling:

Gör så att dina spelare ska ta ett varv runt konen med insida och/eller utsida innan de fortsätter till nästa kon.